Palvelut

HoivaNova tarjoaa kotona asuville senioreille tukea ja apua arjen askareisiin ja mielekkääseen toimintaan- oman, luotettavan hoivanantajan avulla.

Meiltä saa myös kiireetöntä Alzheimer- ja muistisairaushoivaa ja -ohjausta.

Meiltä saa apua:

– arkiaskareisiin: ruoanvalmistus ja kodin siisteys

– päivittäisiin toimiin: pukeutuminen, peseytyminen ja ulkoilu

– asiointiin: kauppareissu, lääkärikäynti, pankkiasiointi ja kampaaja

– arjen haasteisiin: lomakkeet, hakemukset ja tietokoneen käyttö

– sosiaaliseen elämään: juttuseuraa ja mielekästä tekemistä

– tilapäisiin tarpeisiin: esim. sairaalasta kotiutuessa

– suositusten mukaisen ikäihmisen ruokavalion suunnitteluun ja sen toteuttamiseen.

Luoksesi saapuu aina luotettava ja tuttu hoivanantajasi.
Varaa maksuton hoivakonsultaatio, jossa tehdään henkilökohtainen suunnitelma juuri sinun tarpeitasi varten!

Palvelun hinta 39,90 €/h.

Palveluistamme saa -40 % kotitalousvähennyksen.
Avustamme ilmoituksen tekemisessä.

HoivaNova on Helsingin kaupungin hyväksymä palveluntuottaja, ja meiltä voit lunastaa palvelusetelillä:

1. Kotihoito
– kotisairaanhoito 49,90 €/h miinus palvelusetelin arvo
– kotipalvelu 49,90 €/h miinus palvelusetelin arvo

2. Omaishoidon tuen kotiin annettava palvelu
– Alle 65 vuotiasta vammaista hoitavan omaishoitajan vapaa kotiin
– Ikääntynyttä hoitavan omaishoitajan vapaa kotiin

Omavastuu, 11,40 €, laskutetaan aina 12 tunnin jakson täytyttyä.

3. Vammaisten henkilökohtainen apu

Maksuton.

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollistaa itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Palveluseteli on vaihtoehto kunnan järjestämälle kotihoidolle. Palvelusetelin avulla järjestetyn kotihoidon aloittaminen edellyttää kotihoidon palvelutarpeen arviointia, arvion pohjalta laadittua palvelu- ja hoitosuunnitelmaa sekä palvelun sisällön määrittelyä.
Palveluun kuuluvat: kotipalvelu, kotisairaanhoito ja yöhoito. Palvelusetelin suuruus määräytyy hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitun hoidon tarpeen ja asiakkaan tulojen mukaan. Kotihoidon asiakkaat saavat kotihoidon palveluja vähintään kerran viikossa. Kunnan laatiman palvelu- ja hoitosuunnitelman ulkopuolelle jäävä asiakkaan käyttämä palvelu jää asiakkaan maksettavaksi. Asiakkaan itsensä maksama palvelu voi olla, esimerkiksi ikkunoiden pesua, kaupassa käyntiä ja ruoan valmistusta.

Vammaisten henkilökohtainen apu

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu -palvelu tarkoittaa apua tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, joista henkilö ei vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain itse selviä. Henkilökohtainen apu voi olla avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.
Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisille asiakkaille maksuton palvelu myös palvelusetelillä hankittuna. Kunta arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja on vastuussa palvelun sisällöstä. Palvelusetelin käyttäjiltä edellytetään, että he pystyvät tekemään valintoja palveluntuottajien välillä ja valvomaan annetun palvelun laatua.
Vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua voi hakea sosiaali- ja terveysviraston vammaispalvelun oman asuinalueen toimintayksiköstä. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä arvioi yhdessä asiakkaan kanssa palvelusetelin soveltuvuutta asiakkaan tilanteeseen.

Omaishoidon tuen kotiin annettava palvelu

Omaishoidontuen palveluseteli on yksi tapa järjestää hoito omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana. Se voidaan toteuttaa kodin ulkopuolella tai kotiin annettavana palveluna. Palvelusetelin arvo on 34 € / tunti. Omaishoidon tuen kotiin annettavan palvelun palvelusetelissa asiakkaan omavastuu on  11,40 €, joka laskutetaan asiakkaalta aina 12 tunnin jakson täytyttyä. Alle 65-vuotiaat hakevat palvelua oman alueen sosiaalitoimistosta. Yli 65-vuotiaat uudet asiakkaat hakevat palvelua soittamalla Seniori-info -puhelinneuvontaan, puh. 09 3104 4556 ma – pe klo 9 – 15.

https://www.hel.fi/sote/palveluseteli-fi/palvelusetelit/