Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollistaa itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Palveluseteli on vaihtoehto kunnan järjestämälle kotihoidolle. Palvelusetelin avulla järjestetyn kotihoidon aloittaminen edellyttää kotihoidon palvelutarpeen arviointia, arvion pohjalta laadittua palvelu- ja hoitosuunnitelmaa sekä palvelun sisällön määrittelyä.
Palveluun kuuluvat: kotipalvelu, kotisairaanhoito ja yöhoito. Palvelusetelin suuruus määräytyy hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitun hoidon tarpeen ja asiakkaan tulojen mukaan. Kotihoidon asiakkaat saavat kotihoidon palveluja vähintään kerran viikossa. Kunnan laatiman palvelu- ja hoitosuunnitelman ulkopuolelle jäävä asiakkaan käyttämä palvelu jää asiakkaan maksettavaksi. Asiakkaan itsensä maksama palvelu voi olla, esimerkiksi ikkunoiden pesua, kaupassa käyntiä ja ruoan valmistusta.